Len online

Protipožiarna náterová hmota Adina

Novinka

Adina Protipožiarna náterová hmota je vysokoviskózna pastovitá hmota, ktorá po naaplikovaní a vysušení vytvára šedo-biely, súvislý, hladký, matný povlak. Je na báze vodou riediteľnej disperzie,retardérov horenia,žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel.
V súčasnosti svojím zložením a hodnotami odolnosti proti ohňu je Adina celosvetovo unikátna protipožiarna náterová hmota.

Viac detailov

  • 5kg
  • 20kg

Detaily

Adina protipožiarna náterová hmota je vysokoviskózna pastovitá hmota, ktorá po naaplikovaní a vysušení vytvára šedo-biely, súvislý, hladký, matný povlak. Je na báze vodou riediteľnej disperzie, retardérov horenia,žiaruvzdorných plnidiel a nadúvadiel.

V súčasnosti svojím zložením a hodnotami odolnosti proti ohňu je Adina celosvetovo unikátna protipožiarna náterová hmota.

Adina je Česko-Slovenský výrobok chránený celosvetovým patentom.

Použitie

Slúži na ochranu dreva a výrobkov na báze dreva pred pôsobením ohňa a sálavého tepla. Vďaka svojmu zloženiu je vhodná do interiéru aj exteriéru ako protipožiarna úprava OSB dosiek, ktoré sú súčasťou sendvičového panela drevostavieb.Kombináciou mimoriadnej priľnavosti a oderuvzdornosti sú drevené výrobky ošetrené hmotou ADINA schopné odolávať mechanickému namáhaniu otrasom, prevozom, rezaniu, píleniu, osádzaniu pri montáži. Potrebné je zdôrazniť, a tým sa líši od doposiaľ ponúkaných technických náterov, že sa jedná o náterovú hmotu, ktorú vzhľadovo možno porovnať s estetickými dekoratívnymi nátermi.

Funkčné vlastnosti

Protipožiarna náterová hmota “ADINA“ vytvára v procese horenia svojim tepelným rozkladom na povrchu chráneného materiálu hrubú, nehorľavú, tepelne izolujúcu vrstvu, ktorá zvyšuje požiarnu odolnosť dreva proti pôsobeniu ohňa a sálavého tepla.

Protipožiarne údaje

KLASIFIKÁCIA REAKCIE NA OHEŇ PODĽA STN EN 13 501-1 + A1 :2010

Klasifikácia reakcie na oheň B-s2,d0 pre nános 350 g/m2 hmoty ADINA
Klasifikácia požiarnej odolnosti EI 15, EI 30, EI 45 Platí pre nános hmoty od 350 g do max. 2000 g/m2

Fyzikálna a technická charakteristika

Objemová sušina min. 67,1%
Obsah riedidiel VOC / EC / 0%
Hustota 1,314 g/cm3
pH 8,3
Priľnavosť k podkladu betón -2,27 Mpa
drevo - 0,72 Mpa
Oderuvzdornosť 57 sekúnd – brúsenie

Aplikačný predpis

Príprava povrchu

Hmotu ADINA aplikujeme na podklad o relatívnej vlhkosti max.20 %, očistený od konzervačných prípravkov pre dosiahnutie dokonalej priľnavosti k podkladu.

Príprava hmoty

ADINA musí byť pred aplikáciou dôkladne premiešaná a taktiež počas celého procesu aplikácie musí byť nepretržite premiešavaná.

Ručné nanášanie

Stierka, štetec , valček.

Riedenie

Riedenie vodou podľa potreby a druhu aplikácie.

Vzduchové striekanie

otvor trysky 2,5mm, tlak 4 bary

Sušenie

Pre priemyselné aplikovanie hmoty ADINA je vypracovaný aplikačný predpis s doporučeným sušením

Nanášanie

Na základe fyzikálnych vlastností hmoty ADINA sa neodporúča aplikovať v jednom nánose väčšie množstvo ako 1000 g/m2.

Nanáša sa v suchom prostredí pri optimálnej teplote okolo 25 ± 2°C a relatívnej vlhkosti 50 ± 5 %. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie, môžu byť príčinou rôznych vád naaplikovanej hmoty.

Skladovanie

Skladuje sa v suchom prostredí pri teplote +5 až +25°C. Nesmie byť vystavená mrazu alebo priamemu slnečnému žiareniu.

Patenty

Svetovo patentovo chránený výrobok.

Prevziať