Protipožiarna ochrana 7 produkty

Zobraziť 1 - 7 z 7 položiek
Zobraziť 1 - 7 z 7 položiek

Movychem - protipožárna ochrana

Test ohňom

Produkty

 

Nehorlavá USB deska

Protipožárna celulóza

Požiar- nositeľ skazy

Požiar je nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie fyzických osôb, zvierat, majetky alebo životné prostredie.

Starí Egypťania chránili drevo proti ohňu máčaním dreva vo vodných roztokoch kamencov.. V roku 1820 odoporúčal Fusch používať ako látku proti ohňu vodné sklo. V 19. storočí sa na ochranu začínali používať amónne soli kyseliny fosforečnej, ktoré majú význam dodnes. Retardéry horenia majú dlhú históriu a ich význam postupne narastal.Retardéry horenia sú chemické látky, ktoré svojim chemickým a fyzikálnym alebo kombinovaným spôsobom bránia rýchlemu zapáleniu a horeniu.

Protipožiarne nátery obsahujúce retardér horenia sa používali už v 15 storočí a mali za úlohu zvyšovať požiarnu odolnosť resp. chrániť konštrukcie pred požiarmi. Kvalitatívna uroveň náterov pri vývoji bola smerovaná hlavne do reakcie s ohňom-požiarnej odolnosti a vlastnosti ako nedostatočna priľnavost k podkladu,praskavost po vysušeni,neestetickost – hrubozrnnost znemožňovali široké uplatnenie v praxi.

Rapídny rozvoj protipožiarnych náterov nastal v 20. storočí po 2. svetovej vojne.(rozšírenie použitia ocele ako stavebného materiálu).

Od novodobých protipožiarnych náterovych hmôt a retardérov sa vyžaduje: komplexnejšia retardácia, retardáci nielen procesu horenia materiálu, ale aj napr. úprava splodín, ktoré vzniknú pri horení materiálu. Tu by mal retardér znížiť množstvo splodín a prípadne by mal upravovať aj ich toxicitu.

Za absolutný prelom v novodobých protipožiarnych náterovych hmotach a retardéroch sa považuje dosiahnute u protipožiarnych náterov takých vlastnosti fyzikalno-mechanických, ktoré sú zrovnatelné s dekorativnymi farbami s prihliadnutim na ekologiu a ekonomiku.

Spoločnost Moles Technology,a.s. so sídlom v Bratislave je prvou spoločnostou na svete,ktora na základe 15 ročného výskumu a testovania vyvinula a vo vyspelých štátoch celosvetovo patentovo ochránila retardéry horenia a ich zapracovanie do náterovej protipožiarnej hmoty s vlastnostami,ktoré doposiaľ protipožiarne hmoty v celosvetovom meradle postrádali.

MOLES 1-1 je označenie retardéru horenia vyvinutý pre univerzálne použitie. Znášanlivosť s rozpušťadlovými nátermi / syntetika,nitro,polyuretán, epoxid,chlorkaučuk.../,nátermi na baze vody, umožňuje zapracovať retardér MOLES 1-1 do náterov určených pre interier,exterier, pre agresivne prostredie nevynimajuc povrchové úpravy zariadení a dopravných prostriedkov plávajucich na mory. MOLES 1-1 v chemických úpravach je vhodný do transparentných náterov, lakov,moridiel,silikonových a silikatových tmelov, lepidiel, polyesterovych a epoxidovych živic pre výrobu laminátov...... V súčasnosti sa dokončili testy tepelnoizolačných a hydroizolačných náterov s mimoriadnými vlastnosťami vrátane požiarnej odolnosti.

ADINA je novo vyvinuta protipožiarna náterova hmota postavená na exkluzívnych vlastnostiach retardéru MOLES 1-1 ,charakteristická spojenim dvoch okruhov vlastnosti. Každy okruh samostatne predstavuje špičkové riešenie.Ich spojením sa tieto vlastnosti umocnujú.Kvalita ADINY bola testovaná v oficialnych skušobniach a oba okruhy vlastností dosahovali najvyššich parametrov .

Do prvého okruhu vlastnosti radime protipožiarne vlastnosti. Vysoka požiarna odolnost deklarovaná akreditovanym skúšobnym ustavom nam radi ADINU do kategórie nehorľavých stavebných materialov a v niektorých prípadoch aj prevyšuje požiarnú odolnost sadrokartonových,cementových materialov,ktore spĺňali doposial špičku v stavebníctve.Protipožiarnymi testami sme zrovnavali ADINU aj s dostupnými náterovymi hmotami z Ameriky,Anglicka,Nemecka,Japonska.Vyhodnotenie zamestnanca protipožiarneho akreditovaného ústavu nas zaskočilo až prehnane kvalitný nater .

Do druhého okruhu vlastnosti sú zaradené fyzikalno-mechanicke vlastnosti,ako napr. tvrdosť,pružnost,mrazuvzdornosť,nasiakavosť,oderuvzdornosť,rezanie natretej drevenej dosky-neolupovanie krajov rezu apod. Veľmi dôležitá vlastnosť je príľnavosť k podkladu,laboratórne skúšky zaznamenali odtrh vo vnutri dreva a nie v spoji s náterom.
Niektore tieto vlastnosti boli skúšane priamo v praxi –vystavené poveternostným vplyvom mrazom,snehu,daždu atď. ADINA i v prípade,že je trvale zaťažená nasiakavaním vodou sa nevymýva a po vysušení sa jej vracajú pôvodne vlastnosti ako tvrdosť, pružnosť...

Ako nutný doplnok k ADINE sme vyvinuli tmel ,ktorý je rovnakého zloženia ako ADINA obohatený pružnou zložkou . Jeho využitie je v špárovani a pretesnení drevenych spojov.Systém ADINA a protipožiarný tmel tvoria protipožiarnú barieru drevostavieb.

Vzhľadom k zloženiu ADINY a tomu,že je postavená na baze vody,je ekologicky nezávadna. Ekologický rušivé vplivy nevznikajú ani pri jej výrobe.

Výsledky skúšok zahŕňa technické osvedčenie vystavené TECHNICKÝM A SKÚŠOBNÝM ÚSTAVOM STAVEBNÝM BRATISLAVA, ktoré je prílohou.

Právna ochrana. ADINA je chránena systemom patentov a úžitnych vzorov.Zvlašť je chránena protipožiarna zložka –retardér a ďalej je chránena receptúra.Patent na retardér bol udeleny v roku 2004 v USA ,nasledne ČINA, EURO-AZIA, INDIA, JAPONSKO, Kanada. Europa je v štádiu obhajoby. ADINA ako receptúra je realizovana dvoma úžitkovymi vzormi a jednou patentovou prihláškou s prioritou roku 2011 ,rozšírenou do medzinarodnej fázy v štátoch zhodných ako bola vykonaná ochrana retardéru.

Adina je nová, jedinečná protipožiarna náterova hmota vhodna na ochranu drevených povrchov a povrchov na baze dreva.

Štatistické štúdie a rozsiahle vedecké výskumy opakovane dokazujú význam protipožiarnych náterovych hmôt, ktore ako pasívna protipožiarna ochrana zohrávaju doležitú úlohu pri požiaroch v prospech toho najdôležitejšieho a to je ludský život.