O nás

Vážený zákazní­k,predstavujeme Vám výrobky,ktoré sú známe pod obchodným označení­m a logom firmy Jiří­ Vylimec MOVYCHEM.Súkromná firma bola založená v roku 1993 a je zameraná na výrobu a distribíciu sekundárnych výrobkov v rozsahu volných živností­ chemického zamerania.

Sortiment výrobkov

Sortiment výrobkov tmely, lepidlá, ochranné vrstvy...) predstavuje širokú škálu možností­ upotrebenia, aplikácií­ a súčastne ďalší­ch obchodných aktiví­t. Ich použitie doporučujeme tam, kde stojí­ v popredí­ záujem o bezpečnosť a ochranu osob, životného prostredia a zariadení­ súčastne s dodržování­m všetkých predpisov EU pre distribúciu a obchod v EU.

Obchodné aktivity

Obchodné aktivity sú zamerané prevážne na slovenský a český trh, súčastne s aktivitami vo všetkých okolitých štátoch. Sí­dlom až hlavným centrom sú obchodné a čiastočne výrobné priestory v obci Močenok, ktorá sa nachádza v okrese .. cca 17 km od krajského mesta NITRA. Malé, ale malebné mestečko Uh.Brod je základným centrom obchodného zastúpenia pre Českú republiku. 

Cenová a celková obchodná politika

Cenová a celková obchodná politika je postavená na starých obchodných zásadách prvej Československej republiky a na hodnotách vysokej kvality a cenovej dostupnosti výrobkov a tovaru.

Poradenská činnosť

Poradenská činnosť v rámci vedomostí­ a oblastí­ obchodu a služieb je tiež súčasťou firmy Movychem Močenok. Kolektív pracovní­kov firmy Jiří­ Vylimec MOVYCHEM MOČENOK je trvale pripravený vyhovieť všetkým reálnym požiadavkám z Vašej strany a ku všeobecnej spokojnosti zákazní­ka.