Bio TC 3b protipožiarna impregnácia dreva

Novinka

BIO TC3b Impregnácia dreva je určený k preventívnej povrchovej ochrane drevených stavebných konštrukcií a prvkov zabudovaných v interiéroch (triedy ohrozenia 1. a 2. podľa ČSN EN 335-1,2) stavieb.

Viac detailov

 • 1kg
 • 5kg
 • 25kg

Detaily

Možnosti aplikácie

 • Požiarna ochrana v biocídnej úprave.
 • Požiarna ochrana  v nebiocídnej úprave (bez obsahu účinných biocídnych látok).
 • Proti drevokaznému hmyzu.
 • Proti drevokazným hubám.
 • Neobmedzená životnosť.

Klasifikácia horľavosti Trieda B podľa STN EN 13501-1

BIO TC3b Impregnácia dreva je určený k preventívnej povrchovej ochrane drevených stavebných konštrukcií a prvkov zabudovaných v interiéroch (triedy ohrozenia 1. a 2. podľa ČSN EN 335-1,2) stavieb. Nie je určený k impregnácii dreva trvale zabudovaného do zeme alebo vody (trieda ohrozenia 4. podľa ČSN EN 335 1,2), ani prvkov zabudovaných v exteriéroch stavieb (trieda ohrozenia 3. podľa ČSN 335 1,2).BIO TC3 sa riedi vodou na aplikačné roztoky, ktorých koncentrácia sa volí podľa technológie, triedy ohrozenia, druhu dreva a stavu jeho povrchu.

Pri ochrane povrchovými spôsobmi (náter, postrek, polievanie, ponáranie) je doporučená aplikačná koncentrácia BIO TC3b 50 hmot. % vo vode. Najúčinnejší je ako doplnok k tzv. konštrukčnej ochrane dreva (drevo zabudované tak, aby bolo chránené pred poveternostnými vplyvmi, trvale kontrolovateľné, vetrané s vlhkosťou do 20 %).

Charakteristika

 • s obsahom biocídnych látok
 • vodou riediteľný
 • určený do interiéru
 • bez korozívnych vlastností na drevo a spojovací materiál
 • preventívna ochrana dreva v triedach ohrozenia 1, 2 (ČSN EN 335-1,2)
 • chráni pred larvami a chrobákmi drevokazného hmyzu, drevokaznými hubami Basidiomycetes
 • vodou luhovateľný

Príklady použitia

preventívna ochrana konštrukčného dreva (podlahové prvky, stenové prvky, strešné prvky, stropní prvky ako i nosníky, oblúkové prvky, stropnice, krokve, stĺpy, krokvy, atd.) proti napadnutiu drevokazným hmyzom, drevokaznými hubami.

technické údaje

 • účinná látka (v 100 g prípravku) 5,4 g kyselina boritá
 • typové označenie podľa ČSN 490600-1 FB, IP, 1, 2, S
 • typové označenie podľa STN 490600-1:    IV, P, 2)
 • FB účinnosť proti drevokazným hubám Basidiomycetes (napríklad Drevomorka domáca)
 • preventívna účinnosť proti drevokaznému hmyzu (napríklad Tesárik krovový)
 • 1   vlhkosť dreva max. 20 %, interiér, pod strechou, bez styku so zemou, trvale suché
 • 2   vlhkosť dreva presahuje príležitostne 20 %, bez styku so zemou, úplne chránené pred poveternostnými vplyvmi a vylúhovaním vodou, možné prechodné navlhnutie
 • spôsob aplikácie povrchový (biocídny účinok 1hod. po aplikácii)
 • konzistencia kvapalina
 • pH 8- 10
 • učené do trieda ohrozenia dreva 1, 2 (interiér)
 • koncentrácia 10-20 % podľa spôsobu použitia
 • aplikačná teplota > 5 °C
 • spotreba 350 g/m2 (balenie 5kg = 20 m2 - 25 m2)

Životnosť ochrany

Pokiaľ nedôjde k mechanickému odstráneniu ošetreného povrchu dreva platí pre triedy ohrozenia 1 a 2 (interiér) neobmedzená doba životnosti.

Balenie a dodávka

HDPE fľaše, Kanistre (1kg, 5kg, 25kg) a kontajnery (400 až 1000 kg)

Farba

Transparentná, zelená, hnedá, žltá. Transparentné prevedenie môže vytvoriť na povrchu dreva reakčne svetlo žltý odtieň (odporúčame vyskúšať na skúšobnej ploche).

Teplota skladovania

+5 ° C robiť +30 ° C

Doba použiteľnosti

v pôvodnom balení 24 mesiacov

Bezpečnosť a ochrana zdravia

riadiať sa kartou bezpečnostných údajov KBÚ ošetrené drevo v obývaných miestnostiach odporúčame prekryť lakom alebo glazúrou

Ekológia

BIO TC3b je ekologicky šetrný k životnému prostrediu a neobsahuje žiadne nebezpečné látky.

Podklad a podmienky aplikácie

  • drevo zbavené kôry, lyka, starých náterov, suché, bez prachu a voľných častí
  • aplikácia až po poslednom opracovaní dreva
  • nie je určené k ošetreniu dreva exteriéru a trvale spojeného so zemou alebo vodou
  • nemožno použiť na mokrý alebo premrznutý podklad
  • aplikačná teplota roztoku i prostredia 5 °C a viac
  • chrániť impregnované drevo proti priamemu vylúhovaniu kvapalinami
  • ošetrené drevo v obývaných miestnostiach odporúčame prekryť lakom alebo glazúrou

Pracovný postup aplikácie

Riedenie

50 %, 1 : 1 (1 díl BIO-TC3: 1 diel vody)   impregnačné vane povrchová aplikácia náter, postrek, polievanie, ponáranie. Príprava roztoku: impregnačný roztok pridávať za stáleho miešania do pripraveného množstva vody

Náter a postrek

Ručne za pomoci štetca a valčeka, striekať za pomoci ručných alebo automatizovaných púmp, tak aby bol povrch dreva v oboch prípadoch pokrytý rovnomernou vrstvou prostriedku.

Máčanie

Drevený materiál z cela ponoriť do kúpeľa roztoku BIO TC3b (koncentrácia roztoku podľa pokynov Riedenie),zabrániť vylúhovaní roztoku z impregnovaného dreva.

Upozornenie

Prípravok nie je určený k ošetreniu dreveného nábytku a hračiek. Ošetrené drevo nesmie prísť do kontaktu s potravinami, pitnou vodou a krmivami.

Používajte biocídny prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte všetky údaje uvedené na obale výrobku.

Registračné číslo biocídneho prípravku CCHLP BRATISLAVA: BIO TC 3b bio/627/D/14/2/CCHLP

Prevziať