Tekutá hydroizolace AQUAIZOL plus Zobraziť väčšie

Tekutá hydroizolácia AQUAIZOL plus

Novinka

Pružná hydroizolačná hmota AQUAIZOL plus je určená pre prípravu vodotesného podkladu pod obklady a dlažby vo vnútornom prostredí. Umožňuje prekrytie neaktívnych trhlín podkladu.

Viac detailov

11,96 € s DPH

 • 5kg
 • 12kg

Detaily

Disperzná hydroizolačná jednozložková hmota do vnútorného prostredia

Vlastnosti

  • na okamžité použitie
  • ideálna konzistencia
  • nehorľavá a nejedovatá
  • neobsahuje rozpúšťadlá
  • vysoko pružná
  • vysoká priľnavosť k savým stavebným materiálom
  • vhodná na preklenutie trhlín

Oblasť použitia

Pružná hydroizolačná hmota AQUAIZOL plus je určená pre prípravu vodotesného podkladu pod obklady a dlažby vo vnútornom prostredí. Umožňuje prekrytie neaktívnych trhlín podkladu. Nemožno ju použiť ako finálnu vrstvu odolávajúci oteru a prekrytia dilatačných škár. Pre hydroizoláciu v exteriéri a trvalo vlhkých plôch je určená Dvojzložkové cementová tekutá lepenka AQUAIZOL.

Zloženie

Disperzia na báze homopolymérov, emulzné systém sa skladá z neionogenního emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidov s organickými a anorganickými prísadami.

Technické údaje

Farba svetlosivá
Sušina 75 %
Dodávaná forma pasta
Hodnota pH 4-6
Balenie plastové vědro 5 kg, 12 kg
Viskozita při 23°C min. 20 000 mPas-1 (R6, RPM 10)
Špecifická hmotnosť 1,5 kg/l
Spotreba cca 1 kg/m2 (v 2 vrstvách)
Min. výška 1 vrstvy 0,5 mm
Doba schnutia cca 2 - 5 hodín
Pevnosť v šmyku min. 0,6 MPa
Priľnavosť k betónu odtrhomm min. 0,4 MPa
paropriepustnosť (trieda III) priľnavosť k betónu odtrhem

Skladovanie

Skladovanie v uzavretom obale, pri teplotách od +5 °C do +28 °C. Pri dodržaní týchto podmienok si uchováva deklarované po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby. Chrániť pred mrazom a slnečným žiarením. Škraloup vzniknutý dlhším skladovaním odstráňte.

Príprava podkladu

Podklad musí byť vyzretý, suchý, zbavený nečistôt, zvyškov lepidiel, mastnoty, prachu a nesúdržných povrchových vrstiev. Doporučené podkladové materiály:

    • podlahové vyrovnávacie hmoty
    • betón
    • cement
    • anhydritové podklady
    • drevotrieska
    • sadrokartón
    • omietka

Podklady je potrebné vopred napenetrovať . Pre penetráciu veľmi savých podkladov (sadrokartón, sadrové tvárnice, obrúsený anhydritový poter) použiť PENATER riedený 1:1 vodou a penetráciu opakovať.

Pracovný postup

Pred použitím sa tekutá hydroizolácia dôkladne rozmieša. Hydroizolačná hmota sa aplikuje minimálne v dvoch vrstvách štetcom alebo valčekom. Druhá vrstva sa nanáša v kolmom smere na prvé, čo sú dostatočne zaschnuté (min. 12 hodín). Minimálna hrúbka každej vrstvy je 0,5 mm, celková hrúbka náteru tekutá hydroizolácia pod obklady by mala dosahovať cca 1 mm.
Rohové a dilatačné škáry, hrdla rúr a vpadnutá miesta odtoku je potrebné utesniť vhodnou pružnou tesniacou páskou, ktorá sa fixuje vtisknutím do prvej vrstvy tekutej membrány. Dlažbu alebo obklady je možné lepiť po dokonalom zaschnutí tj za cca 24 hodín. Na lepenie je možné použiť cementová aj disperzné lepidlá.
Teplota pre spracovanie min. 5 °C, max 25 °C. Použité nástroje sú umývateľné vodou pred zaschnutím hmoty. Podmienky pri aplikácii (teplota a relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti, teplota materiálu, štruktúra a vlhkosť podkladu) ovplyvňujú spotrebu a dobu schnutia. Všetky uvedené hodnoty sú preto len orientačné

Prevziať